Na zakończenie ceremonii inauguracji
XIII Międzynarodowego Kongresu PTA
zapraszamy na koncert zespołu


Audiofeels

Audiofees

Koncert finansowany jest ze środków własnych Polskiego Towarzystwa AlergologicznegoUWAGA: wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz firm biorących udział w Kongresie