Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zbigniew Bartuzi

Miło mi poinformować, że w dniach 26-29 września 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbędzie się XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Kongres PTA to odbywająca się co 3 lata jedna z największych konferencji medycznych w naszym kraju, a także jedno z największych spotkań alergologicznych w Europie. To właśnie tu alergolodzy czerpią najpewniejszą i najświeższą wiedzę o postępie w diagnozie i terapii chorób alergicznych. Kongres PTA to również moment zmiany władzy w naszym Towarzystwie, gdzie po trzech latach następuje objęcie funkcji przez nowego Prezydenta i wybór Prezydenta-Elekta.

Kongresy PTA przez te wszystkie lata stały się wydarzeniem nie tylko naukowym czy organizacyjnym, ale także ukazują siłę polskiej alergologii. W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie zmiany w służbie zdrowia często wyprzedzają nasze wyobrażenia, stabilność i jednolitość naszego środowiska jest kluczowa. Od początku swojego istnienia, polska alergologia dzięki staraniom wielkich jej twórców, a także Prezydentów Towarzystwa, jest jedną z najbardziej aktywnych oraz medialnych specjalizacji. Ufam, że dzięki wysiłkom młodych polskich lekarzy rola i znaczenie alergologii będzie wzrastać.

Wierzę, że najbliższy Kongres stanie się wydarzeniem równie doniosłym jak poprzednie jego edycje. Oba Komitety Kongresu – Naukowy i Organizacyjny – zapewnią program naukowy tak, aby Państwa oczekiwania zostały spełnione w jak największym stopniu. Jego wysoki poziom merytoryczny zagwarantuje opieka naukowa Zarządu Głównego i kierownictwa Sekcji PTA, w skład którego wchodzą najwybitniejsi specjaliści w kraju. W Kongresie wezmą udział najlepsi wykładowcy z Polski i z zagranicy, osoby o ogromnej wiedzy i talencie dydaktycznym. Oprócz nich liczymy również na szeroki, aktywny udział młodego pokolenia alergologów, którzy zapewnią dalszy dynamiczny rozwój medycyny w czasie nadchodzących lat.

Gorąco zachęcam Państwa do aktywnego udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jestem pewny, że każdy z uczestników tego wydarzenia nasyci głód wiedzy alergologicznej, a czas upłynie w sympatycznej atmosferze dyskusji naukowych na najwyższym poziomie, w otoczeniu piękna polskiej przyrody.

Z wyrazami szacunku i poważania,

Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
Prezydent
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego