Abstrakty - ważne informacje

Terminy dotyczące abstraktów
 • 15 stycznia 2018– rozpoczęcie zgłaszania abstraktów
 • 15 czerwca 2018 (przedłużone)– zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów (każdy abstrakt będzie recenzowany przez członka Zarządu Głównego PTA lub Przewodniczącego Sekcji Problemowej PTA)
 • 16 lipca 2018 (przedłużone)– ogłoszenie listy przyjętych abstraktów oraz listy zakwalifikowanych do Sesji Ustnej
 • 3 września 2018 – ostateczny termin nadsyłania plakatów (dla abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Elektronicznej Sesji Plakatowej)
Wytyczne techniczne dotyczące przygotowania streszczenia
 • Język: polski lub angielski
 • Dokumenty w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: 1,5
 • Maksymalna liczba znaków właściwej treści abstraktu: 1800 (włącznie ze spacjami)
Wymagania strukturalne

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:

 1. Temat, w którym zgłaszany jest abstrakt (poniżej podana jest lista tematów) – prosimy wpisać odpowiednią literę
 2. Tytuł abstraktu
 3. Lista autorów, podkreślony autor prezentujący
 4. Afiliacja
 5. Treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszcenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL, METODOLOGIA, WYNIKI, WNIOSKI
 6. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów
Sprawdzenie poprawności

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Abstrakt jest zgodny z technicznymi wytycznymi, w szczególności treść streszczenia nie przekracza 1800 znaków ze spacjami
 2. Abstrakt zawiera wszystkie podane w wymaganiach strukturalnych części
 3. Poprawnie podano nazwiska autorów oraz afiliacje i zaznaczono właściwą osobę prezentującą
 4. Tekst zawarty w abstrakcie jest kompletny i nie zawiera błędów
 5. Abstrakt zawiera informację o konflikcie interesów autora/autorów
Lista tematów:
 1. Epidemiologia chorób alergicznych
 2. Anafilaksja
 3. Astma
 4. POCHP
 5. Alergiczny nieżyt nosa
 6. Alergia pokarmowa
 7. Alergia na leki
 8. Alergia na jady błonkoskrzydłe
 9. Atopowe zapalenie skóry
 10. Pokrzywka
 11. Inne dermatozy
 12. Obrzęk naczynioruchowy
 13. Diagnostyka chorób alergicznych
 14. Alergiczne choroby zawodowe
 15. Immunoterapia
 16. Varia